» - - - core - - - -
- - - - - - - - -  ...
VK Icon Telegram Icon Android Icon
| | | xo | eca

: -, .
: -.
2021
24  :   18:00
   fusion, guitar
2021
5  :   20:30
   guitar, fusion
2021
7  :   20:30 / 900
   guitar
12  :   20:30
   fusion, guitar
2021
20  :   20:00 / 1500
   fusion, guitar
2021
21  :   20:30
   fusion, guitar
24  :  Guitarmagfest 2.0, 1  19:00 / 300+
   classical, guitar
25  :  Guitarmagfest 2.0, 2  19:00 / 300
   classical, guitar
2021
18  :   20:30
   fusion, guitar
2021
23  :   20:30
   fusion, guitar
2021
28  :   20:30
   fusion, guitar
2021
25  :   20:30
   fusion, guitar
2021
7 Vegas City Hall  :  Estas Tonne  19:00 / 1000
   guitar
14  :  Tommy Emmanuel  19:00 / 1000
Tommy Emmanuel   acoustic guitar
16  :   20:30
   fusion, guitar
2021
6  :   20:30
   fusion, guitar
2021
4  :   20:30
   fusion, guitar
2022
4  :   20:30
'22    fusion, guitar