13 2024

,
20:00   ₽ 1500+
,
,
20:00   ₽ 1500+
rap, rap rock
,
20:00   ₽ 3000
20:00   ₽ 3000
rock-n-roll, pop rock
,
20:00   ₽ 600
Dark Secret Love
Dark Secret Love
20:00   ₽ 600
rock, punk, covers
,
21:00   ₽ 600
21:00   ₽ 600
rock, rpg folk
,
20:00   ₽ 800+
Elektromonteur
20:00   ₽ 800+
electro pop, new wave
,
20:00   Free
, Yellowstone
, Yellowstone
20:00   Free
rock
,
21:00   Free
The Boneshakers
21:00   Free
rock-n-roll, blues rock, funk
,
19:00   ₽ 750
Dictatura Estetica:
19:00   ₽ 750
indie rock
,
19:00
19:00
bard rock
,
19:00   ₽ 1400
Jeans N' Roses
19:00   ₽ 1400
hard rock, covers
,
20:00   ₽ 350
Accasari, Dvory
Accasari, Dvory
20:00   ₽ 350
drone, ambient, noise
,
20:00   ₽ 800
20:00   ₽ 800
bard rock
,
20:30   ₽ 700
Backstage Band
Backstage Band
20:30   ₽ 700
blues, covers
,
21:00   Free
Tony Watkins & Smokebreakers
Tony Watkins & Smokebreakers
21:00   Free
rock-n-roll, blues rock
,
20:30   ₽ 2000+
:
20:30   ₽ 2000+
trip rock, alternative pop
,
19:00   ₽ 800+
19:00   ₽ 800+
rock-n-roll, covers

...

,
20:00   Free
Join Trip
20:00   Free
covers
,
19:00   ₽ 700+
19:00   ₽ 700+
ethno drums
,
19:00   ₽ 2400
19:00   ₽ 2400
,
20:00   ₽ 3000
20:00   ₽ 3000
pop
,
20:00   ₽ 600
20:00   ₽ 600
pop
,
20:30   ₽ 1000
20:30   ₽ 1000
jazz
,
20:00   ₽ 800
20:00   ₽ 800
jazz
,
20:30   ₽ 1500
20:30   ₽ 1500
jazz
,
20:00   ₽ 1000
20:00   ₽ 1000
jazz
,
20:00   ₽ 1500+
20:00   ₽ 1500+
jazz
,
20:00   ₽ 1500
20:00   ₽ 1500
jazz
,
19:00   ₽ 1000
:
19:00   ₽ 1000
jazz
,
19:00   ₽ 5000
Frangulyan Gallery:
19:00   ₽ 5000
jazz
,
20:30   ₽ 1500
20:30   ₽ 1500
jazz
,
19:00   ₽ 2000+
19:00   ₽ 2000+
jazz
,
20:00   ₽ 1000
20:00   ₽ 1000
jazz
,
21:00   Free
21:00   Free
jazz
,
20:00   ₽ 1500
20:00   ₽ 1500
jazz, soul
,
19:00   ₽ 500
19:00   ₽ 500
,
19:00   ₽ 500+
19:00   ₽ 500+
,
19:00   ₽ 800
19:00   ₽ 800
,
20:00   ₽ 800+
20:00   ₽ 800+
,
18:50   ₽ 1500+
18:50   ₽ 1500+
,
20:00   ₽ 1500
20:00   ₽ 1500
,
19:00   ₽ 500
19:00   ₽ 500
,
19:00   ₽ 600
-:
19:00   ₽ 600
,
19:30   ₽ 600
19:30   ₽ 600
,
19:00   ₽ 600
19:00   ₽ 600
,
,
19:00
19:00
,
20:00   ₽ 774
:
20:00   ₽ 774
,
,
19:00   ₽ 800+
:
19:00   ₽ 800+
,
19:00   ₽ 2400
19:00   ₽ 2400
,
20:00
:
20:00
,
19:00   ₽ 500
:
19:00   ₽ 500
,
19:00   ₽ 1500+
19:00   ₽ 1500+
sympho rock, covers
,
19:00   ₽ 2500+
19:00   ₽ 2500+
,
,
21:00   ₽ 800
21:00   ₽ 800
stand up
,
20:00   ₽ 550
20:00   ₽ 550
stand up
,
18:30   ₽ 1100
18:30   ₽ 1100
stand up
21:30
stand up
,
20:00   ₽ 990+
20:00   ₽ 990+
stand up
,
19:00   ₽ 750
19:00   ₽ 750
stand up
,
21:30   ₽ 500
21:30   ₽ 500
stand up
,
18:30   ₽ 300
18:30   ₽ 300
stand up
,
12:30   ₽ 500
12:30   ₽ 500
stand up
,
17:30   ₽ 500
17:30   ₽ 500
stand up
,
20:00   ₽ 500
20:00   ₽ 500
stand up
,
15:00   ₽ 500
15:00   ₽ 500
stand up
,
19:30   ₽ 500
19:30   ₽ 500
stand up