афиша артиста

Sasha Stone

декабрь 2022

ВС
, ВС
17:00   ₽ 1000
Dava, Karna.val, Kara Kross, Gavrilina, Sasha Stone, Mia Boyka, Akmal', Galibri & Mavik, Guma, Escape, Chris Yank, Султан Лагучев, NLO, Gafur
Dava, Karna.val, Kara Kross, Gavrilina, Sasha Stone, Mia Boyka, Akmal', Galibri & Mavik, Guma, Escape, Chris Yank, Султан Лагучев, NLO, Gafur
17:00   ₽ 1000
pop, rap