афиша артиста

Султан Лагучев

ноябрь 2022

СР
, СР
20:00   ₽ 2000
Ислам Итляшев, Султан Лагучев
20:00   ₽ 2000
pop

декабрь 2022

ВС
, ВС
17:00   ₽ 1000
Dava, Karna.val, Kara Kross, Gavrilina, Sasha Stone, Mia Boyka, Akmal', Galibri & Mavik, Guma, Escape, Chris Yank, Султан Лагучев, NLO, Gafur
Dava, Karna.val, Kara Kross, Gavrilina, Sasha Stone, Mia Boyka, Akmal', Galibri & Mavik, Guma, Escape, Chris Yank, Султан Лагучев, NLO, Gafur
17:00   ₽ 1000
pop, rap