RU BY
/
pop, rap

: .

 

2024

,
17:00   ₽ 599+
17:00   ₽ 599+
pop, rap

2023

 '23
 '23,
20:00   ₽ 1360+
,
,
20:00   ₽ 1360+
pop, rap
 '23
 '23,
20:00   ₽ 1000+
20:00   ₽ 1000+
pop, rap
 '23
 '23,
12:00   Sold Out
, , , , , Zivert, Lyriq, Mia Boyka, , PALC, , International, Jony, MC, Kamazz, Seville, , , OG Buda, Saluki, Anikv, Quok, , Luverance, 3.56 am, Chebanov, , Daasha, , , Jakone & A.V.G, Scirena, Zavazalsky
, , , , , Zivert, Lyriq, Mia Boyka, , PALC, , International, Jony, MC, Kamazz, Seville, , , OG Buda, Saluki, Anikv, Quok, , Luverance, 3.56 am, Chebanov, , Daasha, , , Jakone & A.V.G, Scirena, Zavazalsky
12:00   Sold Out
rap, pop, rock
 '23
 '23,
20:00   ₽ 1190+
20:00   ₽ 1190+
pop, rap

2022

 '22
 '22,
20:00   ₽ 1390+
20:00   ₽ 1390+
pop, rap
 '22
 '22,
20:00   ₽ 800
20:00   ₽ 800
pop, rap
 '22
 '22,
18:30   ₽ 1500
Rave, , Lxner, Quiizzzmeow
Rave, , Lxner, Quiizzzmeow
18:30   ₽ 1500
pop, rap
 '22
 '22,
20:00   ₽ 990
:
,
,
20:00   ₽ 990
pop, rap
 '22
 '22,
20:00   Sold Out
, OG Buda,
, OG Buda,
20:00   Sold Out
pop, rap
 '22
 '22,
20:00   ₽ 850+
20:00   ₽ 850+
pop punk, rap rock

2021

 '21
 '21,
18:00   ₽ 900+
18:00   ₽ 900+
rap, rock
 '21
 '21,
18:00   ₽ 1200
, ,
, ,
18:00   ₽ 1200
pop, rap
 '21
 '21,
19:00   ₽ 1400
19:00   ₽ 1400
pop punk, rap rock
 '21
 '21,
19:00   ₽ 700+
, , Galat
, , Galat
19:00   ₽ 700+
pop, rap
 '21
 '21,
20:00   ₽ 700+
20:00   ₽ 700+
pop punk, rap rock

2019

 '19
 '19,
19:00   ₽ 850+
, Galat
, Galat
19:00   ₽ 850+
pop punk, rap rock
 '19
 '19,
19:00   ₽ 800+
, Galat
, Galat
19:00   ₽ 800+
ethno

2018

 '18
 '18,
19:00   ₽ 500+
:
, Galat
, Galat
19:00   ₽ 500+
pop punk, rap rock
 '18
 '18,
12:00   Sold Out
, , Feduk, Obladaet, ATL, GONE.Fludd, Lizer, SIDxRAM, , , Velial Squad, , Coldcloud, , , Galat
, , Feduk, Obladaet, ATL, GONE.Fludd, Lizer, SIDxRAM, , , Velial Squad, , Coldcloud, , , Galat
12:00   Sold Out
rap, pop, electronic