афиша группы

Lesstalk

май 2021

СБ
, СБ
18:00   ₽ 250/350
Lesstalk, Evolve
Lesstalk, Evolve
18:00   ₽ 250/350
punk rock
ВС
, ВС
19:00   ₽ 1000
Plush Fish, Lesstalk, Фактория
Plush Fish, Lesstalk, Фактория
19:00   ₽ 1000
punk rock, ska punk, reggae