Zava Matotra

RU
, /
afro ethno, ethno jazz
 

2023

,
20:00   ₽ 500
Zava Matotra
20:00   ₽ 500
afro ethno, ethno jazz

2022

 '22
 '22,
18:00   ₽ 1000
:
, Sun Music, Zava Matotra, Kimbata
, Sun Music, Zava Matotra, Kimbata
18:00   ₽ 1000
afro ethno, reggae
 '22
 '22,
20:00
Zava Matotra
20:00
afro ethno, ethno jazz
 '22
 '22,
20:00   ₽ 800
Kimbata, Zava Matotra
Kimbata, Zava Matotra
20:00   ₽ 800
afro ethno, reggae
 '22
 '22,
20:00   ₽ 500
Zava Matotra
20:00   ₽ 500
afro ethno, ethno jazz

2021

 '21
 '21,
20:00   ₽ 500
Zava Matotra
20:00   ₽ 500
afro ethno, ethno jazz
 '21
 '21,
20:00   ₽ 400
Zava Matotra
20:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '21
 '21,
19:00   ₽ 400-500
Kimbata, Zava Matotra
Kimbata, Zava Matotra
19:00   ₽ 400-500
afro ethno, reggae
 '21
 '21,
20:00   ₽ 500
Zava Matotra
20:00   ₽ 500
afro ethno, ethno jazz

2020

 '20
 '20,
20:00   ₽ 400
Zava Matotra
20:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '20
 '20,
20:00
Zava Matotra
20:00
afro ethno, ethno jazz
 '20
 '20,
20:00   ₽ 400+
Kenako, Zava Matotra
20:00   ₽ 400+
afro ethno, jazz fusion
 '20
 '20,
16:00   ₽ 400
. Ը, , , Zava Matotra
. Ը, , , Zava Matotra
16:00   ₽ 400
avant pop, art punk

2019

 '19
 '19,
20:00   ₽ 400
Zava Matotra
20:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '19
 '19,
21:00   ₽ 400
Zava Matotra
21:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '19
 '19,
21:00   ₽ 400
Zava Matotra
21:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '19
 '19,
20:00   ₽ 300
Zava Matotra
20:00   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz
 '19
 '19,
17:00   ₽ 500
Zava Matotra
17:00   ₽ 500
afro ethno, ethno jazz

2018

 '18
 '18,
21:00   ₽ 500
Zava Matotra
21:00   ₽ 500
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
20:30   ₽ 300
Zava Matotra
20:30   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
20:00   ₽ 300/400
Zava Matotra
20:00   ₽ 300/400
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
18:00   ₽ 300
Zava Matotra
18:00   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
21:00   ₽ 300-500
Zava Matotra
21:00   ₽ 300-500
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
22:30   ₽ 400
22:30   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
20:00   ₽ 400
Zava Matotra
20:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
19:00   ₽ 300
Zava Matotra
19:00   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
20:00   ₽ 300
:
Zava Matotra
20:00   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz
 '18
 '18,
20:00   ₽ 400
Saleggy, Zava Matotra
20:00   ₽ 400
afro ethno, ethno jazz

2017

 '17
 '17,
20:00   ₽ 300
Zava Matotra
20:00   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz
 '17
 '17,
21:00   ₽ 300
Zava Matotra
21:00   ₽ 300
afro ethno, ethno jazz