Yat-Kha

RU
,
ethno rock, world

: , .

 

2023

,
20:00   ₽ 1000
:
Yat-Kha
Yat-Kha
20:00   ₽ 1000
ethno rock, world

2022

 '22
 '22,
18:00   ₽ 300+
:
18:00   ₽ 300+
ethno, world
 '22
 '22,
20:00   ₽ 800
:
Yat-Kha
Yat-Kha
20:00   ₽ 800
ethno rock, world

2021

 '21
 '21,
20:00   ₽ 900
:
Yat-Kha
Yat-Kha
20:00   ₽ 900
ethno rock, world
 '21
 '21,
19:00   ₽ 900
:
Yat-Kha
Yat-Kha
19:00   ₽ 900
ethno rock, world

2020

 '20
 '20,
20:00   ₽ 700
Oduchu,
20:00   ₽ 700
world, ethno

2019

 '19
 '19,
20:00   ₽ 670+
20:00   ₽ 670+
ethno, world
 '19
 '19,
19:30   ₽ 950-1400
, Samhey, Kalander
, Samhey, Kalander
19:30   ₽ 950-1400
world, ethno
 '19
 '19,
20:00   ₽ 600
:
Yat-Kha
Yat-Kha
20:00   ₽ 600
ethno rock, world

2018

 '18
 '18,
20:00   Free
:
20:00   Free
ethno, world

2017

 '17
 '17,
20:00   ₽ 600
:
Yat-Kha
Yat-Kha
20:00   ₽ 600
ethno rock, world
 '17
 '17,
19:00
19:00
ethno, world
 '17
 '17,
20:00   ₽ 850+
:
20:00   ₽ 850+
ethno, world
 '17
 '17,
19:30   ₽ 700
Samhey,
Samhey,
19:30   ₽ 700
world, ethno
 '17
 '17,
19:00   ₽ 800
:
Yat-Kha
Yat-Kha
19:00   ₽ 800
ethno rock, world

2016

 '16
 '16,
20:00   ₽ 500-800
:
,
,
20:00   ₽ 500-800
ethno, throat singing

2015

 '15
 '15,
20:00   ₽ 1000
:
20:00   ₽ 1000
ethno, world
 '15
 '15,
20:00   ₽ 700
:
20:00   ₽ 700
ethno, throat singing

2014

 '14
 '14,
19:00   ₽ 300
19:00   ₽ 300
ethno, world
 '14
 '14,
20:00
:
20:00
ethno, world
 '14
 '14,
19:00   ₽ 400
:
Nordic Namgar,
Nordic Namgar,
19:00   ₽ 400
ethno, world
 '14
 '14,
20:00   ₽ 700
:
20:00   ₽ 700
ethno, world
 '14
 '14,
19:00   ₽ 800
Yat-Kha
19:00   ₽ 800
ethno rock, world

2013

 '13
 '13,
20:00   ₽ 1500
20:00   ₽ 1500
ethno
 '13
 '13,
22:00   ₽ 300
, Opus Posth
, Opus Posth
22:00   ₽ 300
ethno, avantgarde
 '13
 '13,
22:00   ₽ 300
, Namgar Project
, Namgar Project
22:00   ₽ 300
ethno, world
 '13
 '13,
20:00   ₽ 400
:
20:00   ₽ 400
world, ethno
 '13
 '13,
20:00   ₽ 700
:
20:00   ₽ 700
ethno, world