» - - - core - - - -
- - - - - - - - -  ...
VK Icon Telegram Icon Android Icon
| | | xo | eca

Mono

2021
6 O'Connell's  :  Mono  20:00 / 1500
Mono   pop rock
2020
6  :  , 2  10:00 / Free
'20 Marshmallows, HUT, Mono, Folkbeat   jazz, rock-n-roll
29  :  Mono  19:00 / 800
'20 Mono   pop rock
4  :  Mono  19:00 / 2000
'20 Mono   pop rock
2019
8  :  Mono  20:00 / 700
'19 Mono   pop rock
2018
22  :  Mono  20:00 / 600
'18 Mono   pop rock
25  :  Mono  20:00 / 600
'18 Mono   pop rock
2017
2  :  Mono  18:00 / 777
'17 Mono   pop rock
16 Wunder  :  Mono -  20:00 / 650
'17 Mono   pop rock, acoustic
23 Mezzo Forte  :  Mono  20:00 / 700
'17 Mono   pop rock
18 Fassbinder  :  Mono  20:00 / 700
'17 Mono   pop rock
2016
11  :  Mono  19:00 / 555
'16 Mono   pop rock
4  :   18:30 / 500
'16 Mono   pop rock
12  :  Mono  19:00 / 600
'16 Mono   pop rock
2015
17  :  Mono  20:00 / 700
'15 Mono   pop rock
19 16  :  - -  20:00 / 500-700
'15 z, Mono,    indie rock, pop rock
2014
13 Grand Bourbon  :  Mono -  21:00 / 600
'14 Mono   pop rock, acoustic
5 2  :  Mono  20:00 / 500
'14 Mono   pop rock
18 Glastonberry  :  Mono  21:00 / 500
'14 Mono   pop rock
2013
12 -  :  Mono  21:00 / 600-700
'13 Mono   pop rock
26 2  :  Mono  21:00 / 500-700
'13 Mono, -   pop rock